Síntesi de l'aspirina
Curs nou!

Centre col·laborador:
Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Descripció:
En aquest curs desenvoluparem un projecte d’investigació sintètic per tal d’obtenir un fàrmac, l’aspirina. Farem la síntesi, purificació i determinació de la puresa del producte final.

Perfil del professorat:
Química

Cursos:
Treball de recerca (4t ESO/1r Batxillerat), 1r Batxillerat, 2n Batxillerat
Química

Objectius del curs:
Transmetre la idea que en un laboratori d'institut també es pot fer síntesi i donar les eines necessàries per tal de dur-la a terme.
Actualització i reforç de la formació del professorat
Donar noves eines per a l'explicació pràctica de conceptes curriculars
Fomentar la interacció entre professors de secundària i investigadors del centre
Comprensió de la síntesi i purificació d’un fàrmac i transmetre la idea de que darrera de tot fàrmac hi ha química.

Continguts:
Dimecres 8 i 10 d'octubre de 2014. En aquest curs s’aprendrà: -el procés d’investigació científica, de quines etapes consta.
-el desenvolupament conjunt d'un projecte d’investigació sintètic per tal d’obtenir un fàrmac, l’aspirina.
-al laboratori, es duran a terme la síntesi del producte, la purificació d’aquest per recristal·lització -la determinació de la puresa del producte final mitjançant volumetries

Aplicabilitat a l'aula:
Es pot dur a terme tot el procés de l'obtenció del fàrmac en un laboratori d'institut. Si el professor considerés que el procés és massa llarg, es podria basar només en una o vàries etapes.

Valors afegits:
Sessió d'un kit o possibilitat de fer la pràctica a les instal·lacions de l'ICIQ, si l'escola ho necessita (subjtece a disponibilitat)
Assessorament sobre l'experiment presencialment en les instal·lacions de l'escola.
Assessorament per als treballs de recerca durant el curs 2014-2015

Cal portar algun material, dispositiu i vestimenta específics:
No

Data i horari del curs:
Dimecres 8 i divendres 10 d'octubre de 2014 de 16 a 19 h
Cal assistir a les dues sessions
Hores totals: 6h

Nombre de places:
18 (exhaurides)
Preu:
35 euros
Les despeses de l’acció formativa corren a càrrec de la Fundació-Catalunya-La Pedrera. Tot i això els participants abonaran una quantitat corresponent a les despeses d’organització i gestió del programa.
Codi del curs:
PIC0706

Compartir informació del curs: