Arquitectura sostenible i eficiència energètica
Curs nou!

Centre col·laborador:
La Salle Campus Barcelona - Universitat Ramon Llull (La Salle-URL)

Edifici Sant Josep. C/ Quatre Camins, 30
08022 Barcelona
93 290 24 89
Com arribar-hi
Descripció:
El contingut del curs està estructurat en dos mòduls:
Arquitectura sostenible:
-Conceptes per al disseny de l’arquitectura considerant l’entorn i els recursos naturals. Això s’explica amb material didàctic i exercicis concrets de projectes arquitectònics que poden orientar als professors per incloure a la classe. Introduirà conceptes com els recursos naturals, materials de construcció innovadors i tradicionals. Aquets projectes s’explicaran amb tècniques de simulació por ordinador per realitzar pràctiques a les aules.
-Sostenibilitat aplicada al disseny constructiu: metodologies i sistemes més avançats en arquitectura per a que els professors mostrin en les aules aquets mètodes amb reproduccions a escala d’aquets sistemes constructius mitjançant maquetes de fàcil realització i que permetin la comprensió dels conceptes teòrics.

Eficiència energètica
-Energies renovables; s’explicaran els sistemes de producció energètica amb energies renovables i les seves aplicacions.
-Sistemes fotovoltaics; s’elaboraran uns exemples de simulació real amb kits d’aprenentatge de sistemes de captació fotovoltaica per conèixer la aplicació de la tecnologia en instal·lacions solars i el seu funcionament.
-Sistemes de captació tèrmica; els professors podran produir sistemes de captació solar tèrmica en models a escala que es podran realitzar a classe.

Perfil del professorat:
Física, Tecnologia

Cursos:
Treball de recerca (4t ESO/1r Batxillerat), 1r Batxillerat, 2n Batxillerat
ESO: Tecnologia i Ciències de la Naturalesa
Batxillerat: Tecnologia industrial I i II, Ciències de la Terra i del medi ambient

Objectius del curs:
Facilitar als professors coneixements tècnics addicionals i eines tecnològiques senzilles per dur a terme el desenvolupament d’activitats motivadores en les assignatures que realitzen durant el Batxillerat i despertar així en els alumnes l’interès per l'arquitectura, la sostenibilitat i les energies renovables.

Donar a conèixer, de forma pràctica i amb exemples reals, com la transversalitat de disciplines i els coneixements bàsics d’arquitectura, la Sostenibilitat i les Energies Renovables s'apliquen en les activitats humanes diàries i milloren la qualitat del medi ambient. Incrementar la vocació tecnològica i innovadora entre els joves estudiants, donant així resposta a la necessitat actual del mercat laboral i despertar al màxim l’esperit emprenedor d‘aquests estudiants. Apropar els avenços tecnològics en el sector de l'eficiència energètica i l'arquitectura sostenible per conèixer el treball que realitza un arquitecte o un enginyer en sectors com l'arquitectura i les energies renovables.

Continguts:
1a sessió: Arquitectura sostenible Es realitzaran pràctiques amb software específic per simulació.
– Criteris de sostenibilitat
– Sistemes Passius
– Materials
– Demanda energètica i simulació
– Fabricació digital
2a sessió: Eficiència energètica
Es reproduiran sistemes d'Eficiència Energètica de forma pràctica i amb software.
– Tipologies
– Sistemes Fotovoltaics
– Sistemes de captació tèrmica.
– Simulació
– Aplicacions Visita a les instal·lacions i laboratoris per mostrar-los els equipaments especialitzats que no s'utilitzaran durant el curs

Valors afegits:
Possibilitat de fer visita (gratuïta) al centre amb  un grup d'alumnes durant el curs escolar Possibilitat de fer les pràctiques del curs en les instal•lacions del centre, si l'escola no té l'espai o materials necessaris Assessorament al professorat durant l'any en curs Assessorament específic per als treballs de recerca

Cal portar algun material, dispositiu i vestimenta específics:
Durant el curs s’utilitzaran sales informàtiques i els assistents podran descarregar-se el software gratuït de les pràctiques des de la seva escola. Tanmateix s'aconsella portar ordinadors personals per a la descàrrega d’algun programari.

Data i horari del curs:
Divendres 30 de maig de 2014 de 15.30h a 19.30h i dissabte el 31 de maig de 10h a 14h.
Cal assistir a les dues sessions
Hores totals: 8h

Nombre de places:
24