Professors i Ciència
Informació del programa

Professors i ciència és un programa impulsat per la Fundació Catalunya-La Pedrera que ofereix formació al professorat de secundària de ciències de Catalunya. Vol contribuir a millorar la seva formació continua i la seva especialització, en les respectives àrees de coneixement, perquè pugui revertir en el seu dia a dia a les aules, fomentant així l’estímul de les vocacions científiques entre els seus alumnes. Es va iniciar l’any 2011 i cada any ofereix l’oportunitat a uns 400 professors de rebre formació específica en diferents centres de recerca científica. Any rere any incorpora nous centres de recerca assegurant cursos d’alta aplicabilitat a l’aula, tant teòrica com pràctica, amb continguts que responen a noves necessitats curriculars d’ESO i Batxillerat.

Els cursos són oberts a tots els professors interessats en participar-hi. No obstant això, per a l'assignació de places tindran prioritat tots els professors i professores que han recomanat a algun estudiant per al Programa Joves i Ciència, en les edicions 2011, 2012, 2013 i/o 2014.


Centres col·laboradors de la 6a edició: